Disclaimer

Hovedkontor:

Sax Lift A/S

Engvej 10 DK-6600 Vejen CVR nr.: DK 17326589

Direktør : Jes Linnet

E-Mail: saxlift@saxlift.dk

Informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Sax Lift A/S giver ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, opdateringsfrekvens eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold.

Sax Lift A/S fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, der er forbundet med eller forbindes til Sax Lift A/S hjemmeside.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Sax Lift A/S om denne hjemmeside bliver Sax Lift A/S ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Hverken Sax Lift A/S eller vore tilknyttede selskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv vira, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.