Privatlivspolitik

 

Indsamling af personlige oplysninger

Vi indsamler kun oplysninger om dig, når du aktivt tilmelder bruger vores kontaktformular. De personlige oplysninger, vi indsamler, er dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, arbejdssted og din titel.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi bruger oplysningerne til at behandling af forespørgsler samt ordre. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og beskytter dig mod at uvedkommende får adgang til dine persondata.

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig og du har selvfølgelig ret til at få korrigeret eller slettet dine personlige oplysninger.

Vil du ændre dine oplysninger

Skriv til vores dataansvarlige Jes Linnet: jl@saxlift.dk og angiv personoplysninger i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette de personlige oplysninger, som vi har om dig eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

GDPR

Hos os anerkender vi vores kunders og vore ansattes ret til beskyttelse af personoplysninger.

Vi efterlever GDPR forordningen og har i den forbindelse gennemgået alle vores processer, hvor vi behandler oplysninger om vores kunder og persondata på vegne af vores medarbejdere for at sikre og garantere, at reglerne i GDPR efterleves.

I forbindelse med ovenstående, er GDPR processen blevet dokumenteret i et anerkendt system. For at kvalitetssikre den løbende databeskyttelse og opfyldelse af alle krav i GDPR, har vi opsat interne kontroller for løbende at sikre compliance.

Vi har databehandleraftaler med de databehandlere, som vi benytter og vi har forberedt vores medarbejdere på den nye lovgivning, så de har den fornødne viden og kompetencer til at overholde GDPR i deres daglige arbejde med vores kunder.